Odpady, ADR

Duża grupa odpadów w rozumieniu Ustawy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) jest towarami niebezpiecznymi. Ze względu na stwarzane zagrożenie dla ludzi i środowisko, muszą być przewożone jedynie w ściśle określonych warunkach.

Etado Recykling oferuje usługi w zakresie doradztwa w zakresie:
• bezpieczeństwa przewozu;
• doboru opakowań do zbierania, magazynowania i transportu odpadów;
• szkolenia pracowników;
• opracowania instrukcji dla pracowników, w szczególności odpowiedzialnych za załadunek, transport, rozładunek
• sprawozdawczości roczna oraz powypadkowa