Doradztwo Środowiskowe

Oferujemy  Państwu współpracę z zakresu doradztwa środowiskowego.

W ramach współpracy oferujemy:
• opracowywanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska – rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
• sporządzanie rocznych sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku, recyklingu oraz naliczanie opłat produktowych,
• sporządzanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
• opracowywanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów,
• szkolenia na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym.