Edukacja Ekologiczna

Zapraszamy do współpracy przy realizacji publicznych kampanii edukacyjnych

Proponujemy

  •      Organizację wydarzeń plenerowych o tematyce ekologicznej lub elementami ekologicznymi w np. Dni Miasta, Dzień Dziecka, Dożynki, Odzyskanie Niepodległości;
  •      Warsztaty, pogadanki z aktywnym uczestnictwem dzieci, młodzieży i dorosłych;
  •      Prowadzenie spotkań edukacyjnych w PSZOK czy RIPOK;
  •      Obsługę konkursów;
  •      Organizację ścieżek edukacyjny przy PSZOK, RIPOK, placach zabaw, placówkach oświatowych;   
  •      szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla różnych grup zawodowych; 
  •      materiały promocyjne: publikacje (foldery, ulotki), aplikacje mobilne, strony internetowe;

Imprezy ekologiczne