Edukacja Ekologiczna – Współpraca

Etado realizuje zadania z zakresu popularyzacji ochrony przyrody, racjonalnej gospodarki zasobami, recyklingu.

Ofertę współpracy kierujemy w stronę podmiotów, których edukacja ekologiczna jest jednym z zadań:
Samorządów
Firmam Gospodarki Odpadami
Organizacji Odzysku i podmiotów pomagającym w realizacji obowiązków
Zakładów przetwarzania zseie, baterii
Fundacji i Stowarzyszeń;

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie i poprowadzenie kampanii edukacyjnych. Proponujemy naukę i kształtowanie nawyków poprzez wykorzystanie różnych narzędzi:
– warsztaty, prelekcje
– przedsięwzięcia plenerowe, pikniki
– organizacja i prowadzenie konkursów
– opracowanie materiałów edukacyjnych.

Zapewniamy profesjonalne, oparte na doświadczeniu oraz spójne z przepisami działania mające na celu ochronne środowiska.
Zapraszamy do współpracy w realizacji Publicznych Kampanii Edukacyjnych.